fredag 1 mars 2013

Med höjd blick...

...samlar jag för framtiden. På tanken "Den som icke läsa [så mycket] skola icke heller handla på bokrea", följde nämligen frågan: "Varför inte?"

Ja, varför inte?

Bland träden, Gyrðir Elíasson
Korparna, Tomas Bannerhed
På flykt från ett sorgebud, David Grossman
Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag, Bodil Malmsten
Transatlantic, Witold Gombrowitz
Handlingen, Sara Mannheimer
De dömdas ö, Stig Dagerman
Om en vinternatt en resande, Italo Calvino
Malajisk folkpoesi, Pantun
Flackland, Herta Müller

Det kliar redan i ögonen.

La Bibliofille