tisdag 25 maj 2010

Trädgårdslitteraturens tid


Visst är omslagsbilden till Eva Robilds och Annika Christensens bok En lisa för själen - trädgård som terapi och friskvård alldeles gudomlig? Det finns en utlottning à fem exemplar här om Ni, som jag, önskar bli vid en. I väntan på att De Lyckliga tillkännagives ämnar jag ur bokhyllan hemmavid framplocka Donald Norfolks Läkande trädgårdar, vars omslag på sitt vis också fröjdar ögat.


Dock, först en handfull skrivelser ur Den Till Boningen Nyanlända Trädgårdstidningen, om Stjärnflocka - Astrantia, japanska trädgårdar i svensk skrud, grusgård istället för trädgård, medelhav i skärgården, Hidcote och Råshult. I sagda publikation finner Ni också ett utdrag ur En lisa för själen.

La Bibliofille