måndag 15 juli 2013

När Du hör Ljudet vet Du att det är dags att vända blad

Vi trivs inte här längre. Vi vankar omkring och retar oss på tapeter och golv och tak och socklar och listor och gardiner och mattor och möbler och lampor och annat lösöre, finner tills sist att det enda som i salongen finns som vi önskar hålla fast vid, det är Litteraturen. Allt annat - eller åtminstone den tidigare hälften av helheten - känns näpsigt och bråd- eller omoget och urbota fånigt och oseriöst och pretentiöst och ovidkänneligt och... 

...långt ifrån det som det skulle varit nu, som vi skulle vilja att det vore nu, egentligen.

När vi flyttade in här för en handfull år sedan var vi någon vi inte är nu, gjorde saker vi inte gör nu och skrev framför allt saker vi aldrig skulle få för oss att skriva nu. Att alls nedteckna och presentera någonting under namnet La Bibliofille känns oriktigt, falsifierat och blä. Vi läser igenom de äldsta publikationerna och finner att, förutom citat och lyrik och undantaget Kritiken och någon enstaka Litterär Betraktelse finns där föga vi vill kännas vid. Visst var det lite trivsamt och skoj att göra de där testerna ("Vem är du i mumindalen?") och formulera sig kring Det Dåvarande Yrkets Glädjeämnen och Vedermödor när det begav sig, men nu? Ctrl + Alt + C + Ctrl + Alt + V:
näpsigt och bråd- eller omoget och urbota fånigt och oseriöst och pretentiöst och ovidkänneligt och... 
...långt ifrån det som det skulle varit nu, som vi skulle vilja att det vore nu, egentligen.

*PLING!*

Vi hör ett pling och fattar genast vinken - det är dags att vända blad. Vi plockar med oss det vi gillar - Kritiken och kanske också den där enstaka Litterära Betraktelsen - och så drar vi någon annanstans!

Flyttkortet kommer som en post.

La Bibliofille n'est plus.

lördag 1 juni 2013

Om en sommardag en Äventyrare

Så begav man sig om förmiddagen till Småstadsbiblioteket för att där inlämna utläst Höns och människor (om vilken det inte kommer att ordas vidare, inte ens i annan, kritisk text, ty sådana vara tiderna. Ett "Rekommenderas å det varmaste" får bara väl nog.) och uthämta reserverad Höns, båda titlar av den förnämliga Karin Neuschütz. Trevlig utflykt, detta att fara till Biblioteket, sätter liksom lite sprutt på en dvalande, nästan i förruttnelse stadd Litteraturperson, som faktiskt redan i vyn från entrédörren med förtjusning noterar såväl Bokbytarvagn som Gallringsutförsäljning. Ah, förbålt fint!
Min Vapendragare - en äventyrslysten typ - ämnade dock inte tillåta något botaniserande vid vare sig det ena eller det andra, icke!, ety det i Småfolksfaggorna finnas både Lyftkranar och Kritor och Klättringsbara stolar. Nåväl, man gillar läget, ägnar sig åt Äventyrarens förkovran, sammanplockar tiotalet verk att peka i och högläsa ur hemma (hurra för att somliga äpplen icke falla långt från trädet!), innan det ryms iväg till Släktforskningsrum, Öppet Magasin, Studerkammare, Ungdomsavdelning, Bakombiblioteksdisks, Tidskriftsrum, Kundtoalett, med högst tillfälliga stopp vid vagnar och rullbara pallar med svikt, båda klätterbara. Inte så dumt att, om än en smula ofrivilligt, få utforska de utrymmen som finns i ett bibliotek, som man kanske inte skulle begivit sig till om det inte vore för Jakt På Äventyrare. Desto mer så som man, vid ett koögskast någonstans mellan hylla K.5 och ugHma, varseblir en skylt tillkännagivandes att det, i den hylla varpå sagda skylt står placerad, finns Böcker Från Kulturrådet att förvärva för tio kronor stycket [bromsspår i linoleummatta - ljud av snabba små steg som avlägsnar sig med En Äventyrares Hastighet].

- Vafalls? Tio kronor? Någon med mig skämta aprillo? Få se..! Oh heaven, here art thou!

Med flera smärre avbrott för lokalisering och tillhörande infångning av Äventyrare lyckades jag framgångsrikt genomsöka hyllan och utvälja sju snyggingar att köpa med hem. 
En lista? Jomen självfallet!
 

Aftonen kommer, efter att detta textstycke å det nogsammaste uppnubbats för Er att ta del av, att ägnas åt att bland dessa sju verk utvälja ett som skall få bli mitt trogna lässällskap en tid framöver. Somliga sysslor är angenämare än andra..!

La Bibliofille

måndag 29 april 2013

Älskas hur hon gör det


   Det ignorerar vi och fortsätter med imperfekt för det är vi vana vid.
   Imperfekt är en imperfekt benämning på förfluten tid.
   Den som vet vad ett visst tempus heter, men inte kan tillämpa tempusreglerna, har ingen nytta av att veta vad för tempus det är och vad det heter.

Så gör jag (s. 153), Bodil Malmsten

fredag 1 mars 2013

Med höjd blick...

...samlar jag för framtiden. På tanken "Den som icke läsa [så mycket] skola icke heller handla på bokrea", följde nämligen frågan: "Varför inte?"

Ja, varför inte?

Bland träden, Gyrðir Elíasson
Korparna, Tomas Bannerhed
På flykt från ett sorgebud, David Grossman
Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag, Bodil Malmsten
Transatlantic, Witold Gombrowitz
Handlingen, Sara Mannheimer
De dömdas ö, Stig Dagerman
Om en vinternatt en resande, Italo Calvino
Malajisk folkpoesi, Pantun
Flackland, Herta Müller

Det kliar redan i ögonen.

La Bibliofille