måndag 29 april 2013

Älskas hur hon gör det


   Det ignorerar vi och fortsätter med imperfekt för det är vi vana vid.
   Imperfekt är en imperfekt benämning på förfluten tid.
   Den som vet vad ett visst tempus heter, men inte kan tillämpa tempusreglerna, har ingen nytta av att veta vad för tempus det är och vad det heter.

Så gör jag (s. 153), Bodil Malmsten