torsdag 17 april 2008

En Litterär Salong i Paris

Det är svårt, praktiskt taget ogörligt, att ha En Litterär Salong i Paris. När man förvisso har Litteraturen, men saknar Salong. Och Paris! Quoi faire?
Det Världsomspännande Nätet råder bot på detta den sällskapstörstande Litteraturistans predikament, och därmed är Drömmen besannad.
Jag önskar Er å det innerligaste välkomna till La Bibliofille - låtom oss konversera Litteratur! Entrez, je vous en prie!

La Bibliofille

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar