måndag 30 juni 2008

Måndaglig experimentsslöjd VI

Då var Vi där igen - måndag, veckans mest förhatliga dag, men också veckans mest experimentella! Det har glunkats en hel del om Googles översättningstjänst, att den i sina välmenade försök att hjälpa oss människor att överskrida språkbarriärerna inte alltid är helt framgångsrik. Att översätta lyrik med den måste väl vara dömt att misslyckas, eller? Svaret på den frågan är tvivelsutan "ja". Men kan tjänsten ändå vara till någon nytta? Kan man kanske med Googles översättningstjänst månne skapa ny poesi medelst gammal poesi? Eller blir det bara konstigt? Eller blir det konstigt på ett poetiskt vis? Låtom oss med Google skapa poetisk variation, eller åtminstone roas en smula!
Karl Vennbergs Du måste värja ditt liv ställer alldeles frivilligt upp som försökspoem, det franska språket går entusiastiskt med på att agera mellanled, och Googles översättningstjänst sköter alltså själva transkriptionen från svenska till franska, och tillbaka till svenska igen.

***

Från det svenska språket...

Karl Vennbergs Du måste värja ditt liv

Du måste värja ditt liv
Längst inne i dunklet
måste du värja ditt liv.
Längst inne i dunklet
där den avhuggna stammen
löddras av save
skräckens skugga
rör vid din höft
och du ropar till fjäril och mossa
att frälsa dig för Guds hjärtas
barmhärtighets skull,
längst inne i dunklet
måste du värja ditt liv.

Längst inne i elden
måste du värja ditt liv.
Där synerna reser sig
blott för att sprakande falla,
de vita hästarna störtar
och smärtorna snärjer dig;
längst inne i elden
där den susande flykten stäckes
och den störtade skimmeln dör,
längst inne i elden
måste du värja ditt liv.

Längst nere i djupet
måste du värja ditt liv.
Där havsytan sluter sig
som en svepduk av siden
kring dagsljusets slocknande strålar,
bland gallerverk och urnor
där iskylan kramar
hörseln ur ditt öra
synen ur ditt öga,
längst nere i djupet
måste du värja ditt liv.

Längst nere i djupet
längst inne i elden.
Dunklet tillhör du
och havens höstblom,
elden tillhör du och vårens
störtande skimmel,
men intill dödens linje
är kravet ett
och valet ett:
själv dunkel, eld och djup
måste du i djupet, elden, dunklet
vid den avhuggna stammens
löddrande smärta
värja ditt liv.


Till Ellen
Ur Fiskefärd, 1949

...till det franska språket...

Vous avez à défendre votre vie de Karl Vennberg

À l'intérieur dunklet
vous devrez défendre votre vie.
À l'intérieur dunklet
où la souche avhuggna
mousse de mettre
skräckens ombre
toucher la hanche
et vous ont cruellement besoin d'un papillon et de la mousse
à mettre en place pour le cœur de Dieu
barmhärtighets souci,
l'extrémité de la dunklet
vous devrez défendre votre vie.

À l'intérieur de l'incendie
vous devrez défendre votre vie.
Il augmente la visibilité
seulement à l'automne de feu,
les chevaux blancs accidents
et les douleurs vous piège;
l'autre côté de l'incendie
où l'exode SUS stäckes
et il s'est écrasé skimmeln meurt,
l'autre côté de l'incendie
vous devrez défendre votre vie.

Au bas de la profondeur
vous devrez défendre votre vie.
Lorsque le niveau de la mer conclut
comme un svepduk de pages
éteint la lumière du jour autour de rayons,
entre grille et urnes
où iskylan hugs
votre audition de l'oreille
la vue de votre œil,
au bas de la profondeur
vous devrez défendre votre vie.

Au bas de la profondeur
l'autre côté de l'incendie.
L'obscurité vous appartient
et les océans höstblom,
l'incendie appartient à vous et au printemps
skimmel renversement,
mais la prochaine ligne de mort
est une exigence
et le choix:
lui-même humide, le feu et la profondeur
vous devez en profondeur, le feu, dunklet
au avhuggna SOUCHE
mousser la douleur
défendre votre vie.


Pour Ellen
De Fiskefärd, 1949


...tillbaka till svenska igen..!

Du måste försvara ditt liv av Karl Vennberg

Inne i dunklet
du måste försvara ditt liv.
Inne i dunklet
där stammen avhuggna
skum spara
Skräckens skugga
touch Essäer
och du desperat behov av en fjäril och mossa
att införa till hjärtat av Gud
barmhärtighets oro,
slutet av dunklet
du måste försvara ditt liv.

Inom brand
du måste försvara ditt liv.
Det ökar synligheten
Bara under hösten brand,
den vita hästar olyckor
och smärta du fälla;
den andra sidan av brand
där flykten SUS stäckes
och den störtade skimmeln dör
den andra sidan av brand
du måste försvara ditt liv.

Längst ner i djupet
du måste försvara ditt liv.
När havsytan sluter
som en svepduk sidor
off dagsljus runt strålar,
mellan nätet och de opinionsundersökningar
iskylan där kramar
hörseln på örat
synen av dina ögon,
längst ner i djupet
du måste försvara ditt liv.

Längst ner i djupet
den andra sidan av elden.
Dunklet tillhör du
höstblom och hav,
Fire tillhör dig och våren
Skimmel rulle
men nästa rad dödsfall
är ett krav
och valet:
våt själv, eld och djup
du har på djupet, elden, dunklet
den avhuggna stammens
Lödder smärta
försvara ditt liv.


För Ellen
Från Fiskefärd, 1949

***

La Bibliofille

4 kommentarer:

 1. Men åh!!
  Vilken ypperlig idé! Inte för att jag kan franska, men ändå - vad roligt!

  Nu skall jag dock gå och sova efter en natts arbete. Jag hälsar en god morgon och en god natt.

  SvaraRadera
 2. Översätt till och från de språk du kan Marlan, Googles översättningstjänst kan kinesiska och saudiarabiska och allting, bara att tuta och köra!

  En god dags sömn är du väl värd efter nattarbete - sov gott!

  SvaraRadera
 3. Ja till viss det tycker jag nog att Google skapade ny poesi. I alla fall fungerade det klart bättre än när Mozilla översatte boktiteln "Öster om Eden" med "East about the Curse"...

  SvaraRadera
 4. Haha... East about the curse, Gud i London vad roligt!

  SvaraRadera